ताज्या नवी मुंबई शैक्षणिय

कमल गौरी हिरु पाटील शिक्षण संस्थेचे दी इलाईट पब्लिक स्कूल निकाल १००%

कमल गौरी हिरु पाटील शिक्षण संस्थेचे दी इलाईट पब्लिक स्कूल तळोजा या शाळेत सी बी एस ई स्कूल चा दहावी परीक्षा निकाल २०१८-२०१९ चा निकाल १००%; कमल गौरी हिरु पाटील शिक्षण संस्थेचे दी इलाईट पब्लिक स्कूल तळोजा या शाळेत, सी बी एस ई स्कूल चा दहावी परीक्षा निकाल २०१८-२०१९ चा निकाल १००% लागला असल्याने. उत्तीर्ण […]