खारघर पनवेल राजकीय संपादकीय

खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांचा पनवेल विधानसभा येथे जनता दरबार , नागरिकांच्या जाणून घेतल्या समस्या

खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांचा पनवेल विधानसभा येथे जनता दरबार,नागरिकांच्या जाणून घेतल्या समस्या.

540
Print Friendly, PDF & Email
गोविंद धर्मा जोशी
संपादक : सत्याची वाटचाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *